blank header

 

Verbondenheid

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Verbondenheid is wat ons betreft veel meer dan de verbinding met de mensen naast je. Het gaat over de verbinding met jezelf, de ander vooral ook met de doelen en belangen die je samen deelt. In een militaire setting spreken ze vaak over unit cohesion en dit kent in die zin dan ook een wetenschappelijke benadering die al dateert uit de tijd van de Grieken en Romeinen. In hun streven om hun macht uit te breiden werd er al serieus nagedacht hoe men militairen aan elkaar en aan de doelen van het rijk kon verbinden. Vaak waren de militairen in een eenheid niet door komaf aan elkaar verbonden, hoe anders dan hun opponenten die vaak vochten uit lijfsbehoud van hun eigen territorium als ook hun waardevolle mensen en materie. De opponenten kenden een diepgewortelde natuurlijke motivatie om te vechten, de Griekse en Romeinse strijders moesten op een andere manier aan motivatie komen. De sleutel tot succes bleek te liggen in unit cohesion. Ook de Duitse filosoof Sigmund Freud en de Pruisische generaal Carl von Clausewitz waren in hun tijd al zeer begaan met deze materie en geloofden in de maakbaarheid van unit cohesion. Dit mondde er uiteindelijk in uit dat hedendaagse Special Forces eenheden groot belang hechten aan het aanbrengen en onderhouden van unit cohesion. Het maakt dat normale mensen bijzondere dingen in bijzondere situaties aankunnen. Precies datgene wat van hen verwacht wordt.

Unit cohesion of verbondenheid zoals wij dat bij Special Forces in Business belijden gaat over het dusdanig verbinden van mensen dat zij de wil en toewijding hebben om voor zichzelf, elkaar, de organisatie en de doelen tot het uiterste te strijden en zich hierbij niet laten belemmeren door allerlei zaken zoals stress, onenigheid en ongemakken. Het is dan dus logisch dat verbondenheid begint met de verbinding met jezelf, je kan immers niet buiten jezelf verbinden als je niet goed met jezelf verbonden bent. Verbondenheid uit zich op velerlei wijzen maar de makkelijkste manier om verbondenheid te herkennen is wanneer iemand niet perse het eigen belang voorop stelt en zich uit eigen beweging inzet voor iets dat groter is (of meer omvat) dan hemzelf. 

Verbondenheid is geen vanzelfsprekendheid en is ook niet iets wat blijft als het er eenmaal is. In die zin is verbondenheid een werkwoord en vereist het iedere dag opnieuw 'onderhoud'. Verbondenheid staat in directe relatie met vertrouwen en komt dus te voet en gaat te paard. Wij leren mensen dat verbinding er in principe altijd is maar dat wij mensen dingen doen waardoor we uit de verbinding raken. Wij leren om de verbinding weer tot stand te brengen en deze te verankeren. Wij leren mensen dat verbondenheid gaat over delen. Slechts door delen creëren wij een stevige verbinding en kunnen wij verbondenheid ervaren.

Verbondenheid is heel belangrijk binnen organisaties. Een organisatie is een georganiseerde groep mensen met een bepaald doel en de kracht van de verbinding geeft tevens weer wat de kracht van de groep is en de effectiviteit die men kan bewerkstelligen om het bepaalde doel te behalen. Wij weten hoe verbindingen goed tot stand gebracht kunnen worden en wij weten hoe verbondenheid werkt. Talloze malen hebben wij in grote en kleine verbanden de verbondenheid verstrekt en daarmee het resultaat van zo'n organisatie verbeterd. De manier waarop wij met verbondenheid omgaan is vele malen grondiger dan zoiets als teambuilding waar het ultieme doel slechts is om de mensen dichter bij elkaar te brengen. Zonder de koppeling naar het individu en de doelen is teambuilding in feite als een raceauto met hele mooie velgen maar versleten banden en een krachteloze motor. Het rijdt maar je zal er nooit een wedstrijd mee winnen. Wil jij met jouw organisatie wedstrijden winnen ? Bel dan gerust eens voor een vrijblijvende afspraak naar 085-4867380 of mail naar team@sfib.nl

 

Brother

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Special Forces in Business B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van Special Forces in Business B.V. van toepassing. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegestuurd. Special Forces in Business B.V. is sedert 26 februari 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds deze datum neemt deze besloten vennootschap alle activiteiten, overeenkomsten, daaruit vloeiende verplichtingen en alle middelen van Ares Beheer B.V. over die, tot deze datum, behoorden bij de handelsnaam Special Forces in Business welke, tot deze datum, in eigendom van Ares Beheer B.V. was.

Special Forces in Business B.V.

Anthonie Fokkerstraat 63C

3772 MP BARNEVELD

KvK: 71002200

ING rek: NL 30 INGB 0006 6630 89