blank header

 

Leiderschap

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Bij leiderschap denkt men vaak alleen aan diegenen die de leiding hebben, de zogeheten leiders. Wij beschouwen leiderschap niet als een taak maar als een proces, een proces waar een ieder bij betrokken is. Leiderschap gaat wat ons betreft over het beïnvloeden om doelen te behalen. Dit kan gaan over jezelf (persoonlijk leiderschap) of de relatie tot anderen. Er zijn vele theorieën over leiderschap en er zijn boekenkasten vol geschreven over dit onderwerp. Er is niet 1 gouden formule die op alle mensen en alle situaties het beste past. Omdat leiderschap een proces is dat afhankelijk is van momentum en personen is het belangrijk om stijlflexibiliteit te hebben. 

In een militaire setting, en zeker bij Special Forces eenheden is het, tegen de aanname van velen in, juist erg normaal dat leiders en volgers samen het leiderschap vorm geven. Wij zien dan ook dat de van oorsprong militaire Mission Command systematiek erg goed past in een civiele omgeving. In feite komt deze neer op het bepalen van je end state (einddoel) om vervolgens aan de hand van je vertrekpunt je routekaart te bepalen. Een militaire organisatie lijkt voor de buitenwacht sterk hiërarchisch maar is, na goed bestuderen, juist enorm vrij. Nederlandse Special Forces werken in gemengde teams waarin rangen en standen nauwelijks relevant zijn als het gaat om taakstelling en operationele inzet. Iedereen werkt samen en er wordt optimaal gebruik gemaakt van de diverse specialismen in de groep. De specialist neemt de leiding in zijn vakgebied en heeft op basis van zijn expertise dan ook het breedste draagvlak.

Sleutelbegrippen binnen een militaire organisatie zijn Commander's Intent en thinking two steps up (and down). Kortgezegd komt het er op neer dat iedere militair in een eenheid niet alleen het doel moet weten maar ook de intentie van de commandant om dat doel te behalen. Een intent wordt geformuleerd via Purpose (waarom) - Method (waarmee) - Endstate (wat). Daarnaast wordt van iedere militair, ongeacht zijn positie in de hiërarchie, verwacht dat deze kan denken als degene die 1 of 2 lagen onder danwel boven hem in de hierarchie zit. Wellicht herken je in bovenstaande uitgangspunten al civiele varianten zoals de Golden Circle van Simon Sinek (waarom-vraag centraal stellen) en de theorie van Ira Chaleff over lichte leiders en moedige volgers. Deze laatste groep is overigens in veel civiele organisaties erg onderbedeeld als het gaat om het aandacht . Veel organisaties trainen en coachen hun leiders maar vergeten dat daarbij ook volgers horen. Als die niet meegenomen worden in de beoogde materie c.q. methodieken zullen de leiders minder effectief zijn, al die training en coaching ten spijt. Daarnaast is nagenoeg iedere leider in een andere context een volger en is het goed om ook aandacht te geven aan het effectief invullen van die specifieke rol.

Wij zorgen ervoor dat mensen en organisaties leiderschap en volgerschap (h)erkennen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om van daaruit toe te werken naar synergetisch en complentair samenwerken. Uiteraard zijn een aantal andere pijlers van onze C.L.E.V.E.R. aanpak hierbij van cruciaal belang. Onze integrale aanpak zorgt ervoor dat iedereen optimaal kan beïnvloeden en daarmee wordt het resultaat van het geheel beter. Wij kunnen dit aantonen met prachtige cijfers uit voorgaande opdrachten. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kan je contact met ons opnemen via team@sfib.nl of bel naar 085-4867380.

 

Leiderschap

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Special Forces in Business B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van Special Forces in Business B.V. van toepassing. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegestuurd. Special Forces in Business B.V. is sedert 26 februari 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds deze datum neemt deze besloten vennootschap alle activiteiten, overeenkomsten, daaruit vloeiende verplichtingen en alle middelen van Ares Beheer B.V. over die, tot deze datum, behoorden bij de handelsnaam Special Forces in Business welke, tot deze datum, in eigendom van Ares Beheer B.V. was.

Special Forces in Business B.V.

Anthonie Fokkerstraat 63C

3772 MP BARNEVELD

KvK: 71002200

ING rek: NL 30 INGB 0006 6630 89