blank header

 

Engagement

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Dit is misschien wel het minst belichte onderdeel binnen organisaties. Vreemd als je weet dat dit feitelijk gaat over de 'gevoelstemperatuur' van hen die de organisatie vertegenwoordigen en het resultaat ervan moeten bewerkstelligen. Voorbij gaan aan deze gevoelsindex is het voorbij gaan aan de meest kritieke succesfactoren van de organisatie. Over het algemeen zijn de human resources vaak (een van) de grooste kosten, maar nog veel belangrijker ook de grootste bronnen voor duurzaam succes. Organisaties die structureel inzetten op engagement management zien dat terug in de scores op hun KPI's. Daar waar het rendement op investeringen in het optimaliseren van processen, voorraden en technologieen vaak dubbeltjeswerk is, geeft engagement echt een ROI in euro's.

Enagement is niet te verwarren met (medewerkers) tevredenheid. Engagement zegt alles over de actieve bijdrage aan het organisatieresultaat daar waar tevredenheid dat niet doet. Engagement is te verdelen in 3 varianten:

  1. Actively disengaged: deze medewerkers worden gezien als de emmer achter de boot. In het engels wordt ook wel de frase "who's sinking your ship?" gebruikt. Dit verklaart eigenlijk al veel. Het zijn de medewerkers die als ballast ervaren worden. Vaak een kleine groep maar die helaas wel een grote uitstraling naar de rest hebben.
  2. Not engaged: dit zijn de medewerkers die weliswaar tevreden kunnen zijn maar in ieder geval niet voor het beste (organisatie) resultaat gaan. Deze groep is feitelijk de grijze middelmatige meute. Ze doen wat ze moeten doen maar er mag nauwelijks iets extra's van ze verwacht worden. Dit is ook de groep die zich kan keren tegen veranderingen (kleine maar ook grote zoals reorganisaties) omdat dit een direct appel doet aan de behoefte van de organisatie om wat extra's te geven. 
  3. Actively engaged: deze groep medewerkers is actief betrokken bij de iegen taakstelling maar kijkt ook naar het hogere doel en het gezamenlijk belang. De motivatie is vaak intrinsiek geladen en naast dat deze mensen bereid zijn om zo goed mogelijk bij te dragen aan het geheel zijn deze mensen ook uitstekende ambassadeurs van de organisatie. Kanttekening is wel dat deze groep mensen dermate betrokken en bevlogen zijn dat er een reele kans op bijvoorbeeld een burn-out is als het engagement niet goed gekanaliseerd is. Betrokkenheid en bevlogenheid moet immers wel hand in hand gaan met een goede invulling geven aan erkenning en waardering maar ook met het hebben van een gezonde werk/privé balans.

Special Forces weten hoe belangrijk het engagement van de teamleden is. Het is exact daarom dat er in de initiéle opleiding en ook daarna in de operatie zoveel aandacht aan wordt besteed. De vorming van bevlogenheid, commitment, esprit de corps en kampfgeist staan aan de basis van medewerkers die het maximale uit zichzelf halen. Door het aanmaken van de juiste houding, ervaart men het gewenste gedrag en dit leidt tot de beoogde cultuur. Houding, gedrag en cultuur zijn maakbaar en wij hebben daarmee uitgebreide ervaring.

Wij hebben bij veel organisaties niet alleen onderzoek gedaan maar ook dialoog op gang gebracht. Door dit te combineren met een door onszelf ontwikkelde scan kunnen wij aantonen dat de dialoog significante verbetering van de gevoelstemperatuur oplevert en dat dit een causaal verband heeft met de progressie in KPI's zoals productiviteit, mobiliteit, vitaliteit (duurzame inzetbaarheid), verzuim, omzet, marge, waste, etc. Daarnaast komt verhoogd engagement ook nog eens op een andere manier terug. Wat te denken van een grotere bereidheid om te delen en te innoveren? Kortom; gedegen en structureel engagement management is een need to have. Het is het heilige vuur binnen een organisatie, kent een ongelofelijk hoge ROI en is tamelijk goedkoop te bewerkstelligen. Meer weten over onze engament management aanpak, bijbehorende scan en de te behalen winst op cijfers van de organisatie ? Bel gerust eens voor een vrijblijvende afspraak naar 085-4867380 of mail naar team@sfib.nl

 

HeiligVuur

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Special Forces in Business B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van Special Forces in Business B.V. van toepassing. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegestuurd. Special Forces in Business B.V. is sedert 26 februari 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds deze datum neemt deze besloten vennootschap alle activiteiten, overeenkomsten, daaruit vloeiende verplichtingen en alle middelen van Ares Beheer B.V. over die, tot deze datum, behoorden bij de handelsnaam Special Forces in Business welke, tot deze datum, in eigendom van Ares Beheer B.V. was.

Special Forces in Business B.V.

Anthonie Fokkerstraat 63C

3772 MP BARNEVELD

KvK: 71002200

ING rek: NL 30 INGB 0006 6630 89